Seminar za ovlaštene servisere AC Stag u BiH

U toku je Seminar/Trening za ovlaštene servisere AC Stag. Kompanija AC Stag u cilju poboljšanja kvaliteta instalacija LPG Sistema u vozila, redovno provjerava i nadograđuje poznavanje dijeleova i praktično instaliranje sistema od strane ovlaštenih servisera. U prilogu je galerija slika sa seminara koji je u toku na različitim lokacijama u BiH. Apolo d.o.o. je eksluzivni Distributer AC STAG