AC Stag prezentacija u BiH

U cilju edukacije i širenja LPG mreže, APOLO doo je u suradnji sa renomiranim proizvođačem AC STAG, održao trening/prezentaciju za sisteme nove Q generacije, FSI sisteme sa direktnima ubrizgavanjem i STAG TUNING. Prezentacija je održana od 26 do 30.10. 2015 godine u četiri BH grada: Mostar, Tuzla, Banja Luka i Bihać.